Cashflow

Download jouw gratis SEO checklist!
70+ checks voor direct meer resultaat uit je SEO

 • Direct gratis in je mailbox
 • Mis niets en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
 • Direct toepasbare SEO tips

Wat is de betekenis van cashflow?

Cashflow is de hoeveelheid geld waarover een bedrijf of een instelling beschikt. Binnen de financiële wereld betekent cashflow of CF ook de hoeveelheid contant geld die in een bepaalde tijdsperiode wordt gegenereerd of verbruikt.

Verschillende soorten cashflow

Er zijn verschillende soorten Cashflow. Elke CF heeft zijn eigen specifieke en belangrijke toepassingen voor het runnen van een bedrijf en het uitvoeren van financiële analyses. De verschillende soorten cashflow termen en hun toepassingen zijn:

 • Geld uit bedrijfsactiviteiten: geld dat wordt gegenereerd door de kernactiviteiten van een bedrijf. Dit  omvat geen cashflow uit investeringen.
 • Vrije geldstroom naar eigen vermogen: deze cashflow vertegenwoordigt de liquide middelen die beschikbaar zijn na een herinvestering (kapitaaluitgaven) in het bedrijf.
 • Vrije geldstroom naar het bedrijf: dit is een maatstaf die aangeeft dat een bedrijf geen schulden heeft. Het wordt gebruikt in financiële modellering en waardering.
 • Netto verandering in kasmiddelen: de verandering in het bedrag van de geldstroom tussen verschillende boekhoudperioden.

Gebruik van Cashflow

Cashflow wordt veel gebruikt in zowel de bedrijfsvoering als bij het uitvoeren van financiële analyses. Het is een belangrijke maatstaf op het gebied van financiën en boekhouding.

De meest voorkomende metrieken en toepassingen van cashflow zijn:

 • Netto Contante Waarde: het berekenen van de bedrijfswaarde door het bouwen van een DCF methode en het berekenen van de netto contante waarde.
 • Internal Rate of Return: het bepalen van de IRR die een investeerder behaalt voor het doen van een investering.
 • Liquiditeit: beoordelen hoe goed een bedrijf op de korte termijn aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.
 • Cash Flow Yield: meten hoeveel cash een bedrijf genereert per aandeel. Dit in verhouding tot de prijs van de aandelen, uitgedrukt in een percentage.
 • Cash Flow Per Share: cash uit bedrijfsactiviteiten gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.
 • P/CF Ratio: de prijs van een aandeel gedeeld door de Cash Flow Per Share. Dit wordt soms gebruikt als alternatief voor de Price-Earnings of P-E verhouding.
 • Cash Conversion Ratio: de tijd tussen het moment waarop een bedrijf de inventaris betaalt (kostprijs van verkochte goederen) en de betaling ontvangt van de klant.
 • Funding Gap: dit is een maatstaf voor het tekort dat een bedrijf moet overbruggen of hoeveel meer cash het nodig heeft.
 • Dividenduitkeringen: de cashflow kan worden gebruikt om dividenduitkeringen aan investeerders te financieren.
 • Kapitaaluitgaven: de cashflow kan ook worden gebruikt om herinvesteringen en groei in het bedrijf te financieren.

Wat is het verschil tussen cashflow en inkomsten?

De cashflow is de levensader van een bedrijf. Daarom hechten investeerders en ondernemers veel waarde aan de CF. Maar wat is het feitelijke verschil tussen cashflow en de winst- en verliesrekening of de inkomsten? Inkomsten en winst zijn gebaseerd op de beginselen van de boekhouding op transactiebasis. Daarbij worden de uitgaven afgevlakt en de inkomsten afgestemd op de timing. Zoals de levering van producten of diensten.

Als gevolg van het beleid inzake de inkomsten en het overeenstemmende beginsel, kan de nettowinst van een bedrijf verschillen met de cashflow. Bedrijven besteden veel aandacht aan de cashflow. Deze moet zo zorgvuldig mogelijk worden beheert. Met name door het evalueren van de CF of de geldstroom in het bedrijf en het identificeren van problemen.

Welke strategie kun je gebruiken om cashflow te genereren?

De cashflow is belangrijk. Daarom is het ook niet meer dan logisch dat bedrijven er alles aan doen om de CF te verhogen. Dat kan door gebruik te maken van deze hefbomen:

De strategie voor het verhogen van de cashflow kan worden onderverdeeld in:

 • Omzetgroei
 • Operationele marges
 • Kapitaal efficiëntie 

Elk van deze categorieën kan vervolgens worden uitgesplitst in:

 • Een hoger volume
 • Hogere prijzen
 • Lagere kosten van verkochte goederen
 • Lagere verkoop- en beheerskosten
 • Efficiëntere materiële vaste activa
 • Efficiënter voorraadbeheer

Klaar om te groeien?

Neem vrijblijvend telefonisch contact met ons op via: 085 - 303 81 81