Accorderen

Download jouw gratis SEO checklist!
70+ checks voor direct meer resultaat uit je SEO

  • Direct gratis in je mailbox
  • Mis niets en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
  • Direct toepasbare SEO tips

Wat is accorderen?

Accorderen betekent het geven van een akkoord. Bijvoorbeeld binnen een onderneming of bedrijf. Accorderen, een goedkeuring of een overeenstemming wordt meestal schriftelijk gegeven door een daartoe bevoegd persoon. Zoals een manager of een andere verantwoordelijke binnen een organisatie of onderneming. Accorderen is bijvoorbeeld nodig voor het voltooien van een transactie of het aannemen van een project.

Is accorderen hetzelfde als een akkoord geven?

Ja, accorderen betekent hetzelfde als een akkoord geven. Het verschil in de schrijfwijze heeft te maken de komaf van het woord accorderen. Dat is van origine Frans. Toch kan het woord accorderen op verschillende manieren worden opgevat. Zo wordt het woord gebruikt wanneer er een overeenstemming is bereikt, maar ook wanneer iets geautoriseerd of goedgekeurd moet worden. Op deze manier wordt accorderen het vaakst gebruikt binnen het bedrijfsleven. Zoals het accorderen van transacties binnen de administratieve afdeling. Gaat het om een akkoord op het uitvoeren van betalingen of transacties? Dan wordt dit in plaats van accorderen soms ook wel aangeduid als betaalbaarstelling of ordonnancering.

Het belang van accorderen in verschillende situaties

Het verlenen van toestemming of het geven van een akkoord kan nodig zijn binnen verschillende situaties. Accorderen kan onduidelijkheden en problemen achteraf voorkomen. In de onderstaande voorbeelden is het geven van een akkoord of accorderen gewenst.

1. Factureren

Accorderen kan nodig zijn wanneer transacties of facturen zijn voorzien van een plafond. Een medewerker kan bijvoorbeeld zelf zorg dragen voor de betaling van facturen tot € 10.000. Is het bedrag hoger? Dan is toestemming of accorderen vanuit het management nodig.

2. Aankopen

Ook bij grote aankopen waarbij meerdere partijen zijn betrokken is accorderen belangrijk. Zeker wanneer de aankoop wordt gedaan op basis van contracten en koopovereenkomsten. Deze documenten moeten akkoord worden bevonden. Bijvoorbeeld door een notaris of andere officiële gezaghebbende instantie. Accorderen is nodig om de koop te bekrachtigen.

3. Projecten en offertes

Een voorstel moet eerst worden goedgekeurd voordat het project van start kan gaan. Dat gebeurt middels accorderen. Er moet een akkoord worden gegeven op de inhoud van het voorstel. Zoals bijvoorbeeld op de totaalprijs van het project of het aantal werkuren.

Ook klanten moeten accorderen. Bijvoorbeeld wanneer er een offerte is aangevraagd voor een dienst of een product. Accorderen gebeurt in dit geval door het goedkeuren van de overeengekomen werkzaamheden, de prijs of de geldende voorwaarden. Pas nadat de klant de offerte van een goedkeuring heeft voorzien, verandert deze in een order.

4. Accorderen na uitbesteden

Een directeur of manager van een bedrijf kan ook werk uit handen geven. Aan een team van medewerkers of een derde partij. Werk of correspondentie wordt weliswaar gerealiseerd door iemand anders, maar moet uiteindelijk wel eerst worden geaccordeerd door deze leidinggevenden voordat er een definitieve doorvoering kan plaatsvinden.

5. Publicaties

Ook publicaties zijn gebonden aan toestemming en akkoord. Wanneer een journalist een artikel schrijft over de activiteiten binnen jouw bedrijf, dan mag de schrijver deze niet zomaar publiceren. Ook niet wanneer het werk afkomstig is van zijn hand. De tekst moet eerst worden geaccordeerd door een bevoegd persoon binnen jouw bedrijf. Zo voorkom je dat de content foutieve informatie bevat. Dit is na publicatie niet meer zo eenvoudig te corrigeren.

6. User generated content

User generated content is content die geschreven wordt door gebruikers van bijvoorbeeld een website die niet direct verbonden zijn aan het bedrijf of merk. Denk bijvoorbeeld aan advertenties die op Marktplaats geplaatst worden, video's op YouTube en berichten op Facebook. Op sommige platformen wordt er eerst door een administrator gekeken of de content wel voldoet aan de richtlijnen en wordt pas na het accorderen getoond op de website.

Klaar om te groeien?

Neem vrijblijvend telefonisch contact met ons op via: 085 - 303 81 81